Ekspercka wiedza teraz za mniej:

-20% + prezenty - sprawdź szczegóły poniżej.

Do końca promocji zostało:

INTEGRACJA SENSORYCZNA W PRAKTYCE

Praktyczne czasopismo dla terapeutów SI, które dostarcza autorskich narzędzi oraz sprawdzonych metod do prowadzenia skutecznej terapii SI.
SI

Doniesienia o najnowszych wynikach badań, danych oraz analizach przeprowadzonych terapii z kraju i ze świata, dotyczących m.in. standaryzacji testów SI, zaburzeń ASD czy efektów treningów słuchowych.

Wskazówki w jaki sposób budować relacje terapeutyczne, które stanowią punkt wyjścia w każdej terapii – co sprawdzi się u dziecka z ASD, co u podopiecznego z zespołem Downa, a co w pracy z nastolatkami i dorosłymi z zaburzeniami rozwoju?

Analizy przypadków prowadzonych krok po kroku – od wskazania zauważonych trudności podopiecznego, przez wywiad, proces diagnostyczny, aż po wyciągnięcie wniosków z diagnozy, określenie planu działania i ewaluację podjętych działań.

Autorskie Indywidualne Programy Terapeutyczne, kwestionariusze obserwacyjne, ćwiczenia, scenariusze, arkusze ewaluacyjne, gotowe wywiady z rodzicami, diety sensoryczne.

Omówienie metod i działań terapeutycznych, które warto zastosować w pracy z podopiecznym z zaburzeniami SI, bazujących na metodach stosowanych w gabinetach fizjoterapeutycznych, logopedycznych czy arteterapeutycznych.

6 numerów w roku

64 strony

Superwizja ze specjalistą podczas której skonsultujesz swoje wątpliwości

W każdym numerze:

DIAGNOZA I OCENA FUNKCJONALNA

Jak prowadzić diagnozę w gabinecie terapeuty Si – pod jakim kątem oceniać wzorce ruchowe, kompetencje komunikacyjne oraz funkcje poznawcze i wykonawcze?

METODY WSPIERAJĄCE TERAPIĘ SI

Jak zbudować zaangażowanie społeczne pacjenta z wykorzystaniem gimnastyki neuronalnej i technik manualnych.

ANALIZA PRZYPADKÓW Z GABINETU

Jak radzić sobie z trudnymi przypadkami pacjentów i dobrać odpowiednie postępowanie terapeutyczne, jak włączać do współpracy rodziców i innych specjalistów.

INDYWIDUALNE METODY PROWADZENIA TERAPII

W jaki sposób dobrać metody prowadzenia terapii SI w pracy z różnymi zaburzeniami współistniejącymi, aby przynosiły jak najlepsze efekty?

SPOSOBY REGULACJI EMOCJI I WYCISZANIA TRUDNYCH ZACHOWAŃ

Jak wykorzystać techniki oddechowe, relaksacyjne oraz mindfulness w regulacji emocji i terapii trudnych zachowań?

BILANS MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH PACJENTA

Pod jakim kątem analizować stopień rozwoju dziecka oraz możliwości pacjenta, aby móc dobrać do niego odpowiednie ćwiczenia?

 UWAGA!

Możliwość spotkania się online z naszym ekspertem na SPECJALISTYCZNEJ SUPERWIZJI co 3 miesiące!

Stałe rubryki:

NOWOŚCI TERAPEUTYCZNEPrzybliżenie metod prowadzenia terapii, wyniki badań ekspertów, przedruki z branżowej prasy specjalistycznej, opisanie dobrych praktyk, które mogą stać się inspiracją do pracy.

PUŁAPKI DIAGNOSTYCZNENa przypadkach dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychoruchowymi, NI, ASD, chorobami o podłożu neurologicznym, pokażemy co przede wszystkim należy wziąć pod uwagę w procesie diagnostycznym, jak unikać błędów i jak nie wpaść w pułapki diagnostyczne.

METODY TERAPIINowe oraz sprawdzone metody prowadzenia terapii podzielone według zmysłów, m.in. metody stymulacji, hamowania oraz różnicowania: wzrokowego, słuchowego, dotykowego, ruchowego, proprioceptywnego.

WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNAZaprezentujemy spojrzenie na wybrane problemy i zaburzenia dzieci okiem m.in. neurologa, psychologa, psychiatry, fizjoterapeuty, neurologopedy, pediatry czy pedagoga specjalnego.

MAŁE DZIECKO Z ZABURZENIAMI SIOmówimy rozwój małego dziecka, wskażemy co jest normą, a co wymaga działań terapeutycznych. Pokażemy, że wsparcie niemowlaków i dzieci poniżej 3 r.ż jest jak najbardziej możliwe, pomimo trudności diagnostycznych i większych wyzwań terapeutycznych.

Z GABINETU SPECJALISTYCase studies niszowych i ciekawych przypadków dzieci i dorosłych z zaburzeniami SI, omówienie procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz osiągniętych sukcesów.

WARSZTAT TERAPEUTYBank pomysłów na prowadzenie zajęć z oryginalnymi, autorskimi scenariuszami wraz z kartami pracy oraz praktyczne wskazówki i zalecenia specjalistów.

TOOLBOX TERAPEUTYCZNYIndywidualne Programy Terapeutyczne, kwestionariusze obserwacyjne, ćwiczenia, scenariusze, arkusze ewaluacyjne, gotowe wywiady z rodzicami, diety sensoryczne.

Czytelnicy pytają…Zamierzamy poruszać w niej problemy z jakimi rodzice i nauczyciele zwracają się do nas, do terapeutów SI. Po otrzymaniu diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego proszą o dodatkowe zalecenia, sugestie i uwagi pod kątem wsparcia dziecka w codziennym funkcjonowaniu i ułatwieniu mu opanowania nowych umiejętności. Na łamach tej rubryki będziemy także omawiać specyfikę nietypowych zachowań dzieci z SPD (ang., sensory processing disorder, ) z punktu widzenia teorii integracji sensorycznej. A także proponować strategie terapeutyczne do zastosowania w gabinecie SI. Przybliżymy również istotę problemów i schorzeń współwystępujących z SPD. Nie zabraknie też nowości oraz ciekawych faktów dotyczących narządów zmysłów i zdolności percepcyjnych u dzieci.

Na pytania odpowiada:

Bożenna Odowska – Szlachcic
oligofrenopedagog, tyflopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, trener/terapeuta funkcji wzrokowych. Przez kilkanaście lat, pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajmowała się diagnozą i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i sprzężonymi zaburzeniami. Opracowała program Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu IMPULS SYSTEM oraz program przesiewowych badań ortoptycznych w przedszkolach i szkołach. Prowadzi szkolenia trzeciego stopnia dla terapeutów PSTIS, logopedów, pedagogów i specjalistów z poradni.

Poznaj naszych autorów:

 • Author
  Magdalena Charbicka Oligofrenopedagog, terapeuta SI, wiceprezes i współzałożyciel „Fundacji z ASPIracjami” działającej na rzecz osób ze spektrum ASD
  • Czytaj więcej

   • Doktorantka w katedrze pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autystycznego. Koordynatorka autorskich studiów podyplomowych w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera. Bierze udział w projektach walidacyjnych mających za zadanie wprowadzenie różnych narzędzi diagnostycznych pomocnych w pracy terapeuty min. ADOS-2, PEP-3, System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3. Jeste autorem książek „Dziecko z zespołem Aspergera” oraz „Integracja sensoryczna każdego dnia”. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią osób z ASD.
 • Author
  Kamila Miszczyk Surdopedagog, logopeda, specjalista WWRD. Od 11 lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel i terapeuta
  • Czytaj więcej

   • Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez czytanie literatury fachowej i szkolenia. Na zajęciach nie znosi nudy! Zawsze stara się wprowadzić interesujące zadania w formie zabawy.
 • Author
  Justyna Kapuścińska – Kozakiewicz Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu nauczyciel i pedagog, z zamiłowania i powołania terapeuta
  • Czytaj więcej

   • Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki. Właścicielka gabinetu terapeutycznego Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka, w którym prowadzi również liczne szkolenia dot. dzieci i pracy z nimi. Pisze artykuły związane z pedagogiką, terapią pedagogiczną, nauczaniem i integracją sensoryczną.
 • Author
  Karolina Michalak Psycholog, oligofrenopedagog, certyfikowany trener umiejętności społecznych, w trakcie 4-letnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie
  • Czytaj więcej

   • Swoje doświadczenie zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na oddziale psychiatrycznym w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, a także placówkach edukacyjnych i przedszkolach specjalistycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia diagnostyczne do przeprowadzania badań poziomu inteligencji i procesów poznawczych Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. Jest również przeszkolona w badaniu narzędziem VB-MAPP oraz w pracy nad rozwijaniem komunikacji funkcjonalnej u dzieci z deficytami mowy opartej na systemie komunikacji PECS. Zawodowo związana z Fundacją z ASPI-racjami w Łodzi, gdzie obecnie pracuje na stanowisku psychologa w Poradni dla Dzieci i Młodzieży, która działa w ramach tej placówki. Pracuje przede wszystkim w nurcie poznawczo-behawioralnym, łącząc jednak w swojej działalności inne podejścia, w zależności od potrzeb pacjenta
 • Author
  Marta Baj-Lieder Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta SI, terapeuta karmienia, jedyny w Polsce terapeuta metody SOS Approach to Feeding
  • Czytaj więcej

   • Międzynarodowy instruktor Metody Butejki, terapeuta miofunkcjonalny (AOMT), terapeuta Empathy Dolls®, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala, doradca noszenia ClauWi®, autor książek „Barwy Świata”, „Kręć się, biegaj, baw się z nami. Zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”, „Dzieciaki naśladują zwierzaki- zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”, "Boję się owoców"; autor artykułów ukazujących się na ogólnopolskich portalach, jak również w Magazynie Together, Food Forum i Wychowanie w przedszkolu. Współautor książek. Autor szkoleń „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym”, "Awersje pokarmowe u dzieci", „Nadwrażliwość dotykowa w sferze orofacjalnej”, „Nadmierne ślinienie się-techniki terapeutyczne”. Współautor szkolenia „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym” oraz "Trudności w karmieniu i jedzeniu.
 • Author
  Kinga Stolarska Psycholog, terepautka Integracji Sensorycznej, terapeutka Integracji Bilateralnej, absolwentka Studium Porozumienia Bez Przemocy (NVC)
  • Czytaj więcej

   • Z wykształcenia jestem psychologiem - z zamiłowania terapeutką Integracji Sensorycznej. Terapią oraz diagnozą procesów przetwarzania sensorycznego zajmuje się od 2013 roku, nieustannie zdobywając doświadczenie na sali terapeutycznej oraz uzupełniając swoją wiedzę na licznych kursach i szkoleniach. Aktualnie poza działalnością diagnostyczną w ramach Pracowni Kontakt, prowadzę terapię w Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju “Po Drodze” w Gdańsku. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci, właścicielką owczarka australijskiego, fanką jogi, spacerów po lesie i dobrej książki.

RADA PROGRAMOWA

 • Author
  dr Ewa Bartelmus Wykładowca anatomii, ginekologii i położnictwa w fizjoterapii, masażu. Autorka książki „Masaż w pediatrii – praktyczny przewodnik dla terapeutów”
  • Czytaj więcej

   • Wykładowca : Ontogenzy układu taktylnego, personalizacji algorytmu postępowania w zaburzeniach układu dotykowego, podstaw fizjoterapii w logopedii, podstaw programowania postępowania terapeutycznego w pediatrii, korekty wad postawy, anatomii, ginekologii i położnictwa w fizjoterapii, masażu. Wykładowaca Akademicki: Awf Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie – Centrum SI Warszawa, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Dyrektor i właściciel Pracowni integracji sensomotorycznej Trybik. Założyciel i koordynator działań wspierających rozwój dzieci z ASD Fundacji Metasensoria. Właściciel i Redaktor naczelny wydawnictwa TOBE. Właściciel oraz wykładowca Centrum Edukacji ,,Bartmaj,, wspierającego rozwój Fizjoterapeutów i masażystów w praktyce. Wykładowca Fundacji Incorpore Katowice Ekspert z zakresu stymulacji dotykowej. Autorka i prelegent licznych konferencji oraz publikacji naukowych dotyczących położnictwa i pediatrii. Autorka książek ,,Masaż w pediatrii – praktyczny przewodnik dla terapeutów”, „Masaż i inne techniki manualne stosowane u dzieci w zaburzeniach sensorycznych”
 • Author
  Krystyna Jacków-Sowa Terapeuta Integracji Sensorycznej i Bilateralnej
  • Czytaj więcej

   • Fizjoterapeuta, pedagog, wykładowca akademicki, Ekspert Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej, Dyrektor Ośrodka Terapii i Wspierania Rozwoju Balans w Poznaniu.
 • Author
  Agnieszka Lemańska Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej
  • Czytaj więcej

   • Właściciel i założyciel Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks”; współpracuje z Warszawskimi uczelniami, prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów m.in. na APS, SWPS, UKSW.
SI

W najnowszym wydaniu:

WARSZTAT TERAPEUTY

Odruchy wczesnodziecięce i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka
Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz

Z GABINETU SPECJALISTY

Praca terapeutyczna z dzieckiem z chorobą przewlekłą – studium przypadku
Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE

Aromaterapia wsparciem terapii SI
Krystyna Jacków-Sowa

WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA

Terapia integracji sensorycznej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Ewelina Bagińska

Najbliższe superwizje:

styczeń
2024

Author
Test funkcji sensomotorycznych u niemowląt (TSFI) w praktyce

dr Ewa Bartelmus

SUKCES W PROWADZENIU TERAPII

W czasopiśmie Integracja Sensoryczna w praktyce znajdą Państwo sprawdzone metody pracy z dziećmi z ASD, Zespołem Downa, zaburzeniami orientacji przestrzennej, MPD, niepełnosprawnością intelektualną, ADHD, zaburzeniami zachowania czy dysleksją. Pojawią się też artykuły dotyczące pracy z nastolatkiem oraz osobą dorosłą z zaburzeniami SI.

Image

Wybierz swoją prenumeratę

  ZŁ NETTO /   ZŁ BRUTTO

ONLINE

240,20 ZŁ NETTO

259,57 ZŁ BRUTTO
Image
Otrzymujesz:
 • 6 elektronicznych wydań
  dwumiesięcznika
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do strony
 • udział w superwizjach na żywo z możliwością zadawania pytań
 • dostęp do archiwum superwizji
tylko do 18.04.23 do godz. 12:00:
 • kurs online Praca z dzieckiem z ADHD w szkole i w domu za 1 zł netto
  ZŁ NETTO /   ZŁ BRUTTO

PREMIUM

320,20 ZŁ NETTO*

345,97 ZŁ BRUTTO*
Image
Otrzymujesz:
 • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań dwumiesięcznika
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do strony
 • udział w superwizjach na żywo z możliwością zadawania pytań
 • dostęp do archiwum superwizji
tylko do 18.04.23 do godz. 12:00:
 • kurs online Praca z dzieckiem z ADHD w szkole i w domu za 1 zł netto
 • 2 e-scenariusze zajęć

*Cena prenumeraty nie zawiera kosztów wysyłki w wysokości 39 zł netto (47,97 zł brutto). Opłata roczna, doliczona jednorazowo.
Jeśli chcesz zamówić prenumeratę z dostawą poza terytorium Polski, napisz na zagranica@forum-media.pl

Co wyróżnia nasze czasopismo?

POKAZUJEMY AUTORSKIE ROZWIĄZANIA

eksperci dzielą się wiedzą, jak prowadzić postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w konkretnych przypadkach zaburzeń SI na przykładach ze swojego gabinetu,

DOSTARCZAMY NARZĘDZI DO PRACY

w tym m.in. kwestionariusze wywiadu, arkusze obserwacyjne na zajęcia oraz w domu, arkusze ewaluacyjne, diety sensoryczne

ROZKŁADAMY STUDIA PRZYPADKÓW NA CZYNNIKI PIERWSZE

poznasz autorskie metody pracy z dziećmi i dorosłymi z ASD, MPD, zespołem Downa, ADHD, NI, zaburzeniami zachowania, dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami mowy/wzroku/słuchu

PREZENTUJEMY SPRAWDZONE METODY WSPIERAJĄCE TERAPIĘ SI

gotowe wskazówki jak włączyć w terapię SI teorię poliwagalną, Bilateralną Integrację, komunikację alternatywną, Metodę Ruchu Rozwijającego, sensoplastykę, stymulację bazalną, terapię taktylną, czy metodę Dennisona

POMAGAMY INTERDYSCYPLINARNIE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY

pokazujemy, jak efektywnie współpracować z innymi specjalistami – dzięki temu dowiecie się Państwo aktualnych innowacyjnych możliwościach wsparcia terapii

DAJEMY MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ

możecie Państwo skonsultować swój przypadek z naszymi ekspertami za pomocą wiadomości e-mail