Badanie optometryczne dzieci: co pedagodzy, terapeuci i rodzice powinni wiedzieć

WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA

Badanie optometryczne dzieci to kluczowy element wczesnej interwencji w zakresie zdrowia wzroku. W dobie rosnącej liczby godzin spędzanych przed ekranami komputerów i tabletów problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia. W kontekście edukacyjnym nauczyciele i terapeuci są często pierwszymi osobami, które mogą zauważyć symptomy problemów wzrokowych u dzieci. Dlatego też zrozumienie tego, na czym polega badanie optometryczne dzieci i dlaczego jest to tak ważne, może mieć znaczący wpływ na rozwój i jakość życia dzieci. Co jeszcze warto wiedzieć?

Kim jest optometrysta? 
Rola i znaczenie tego zawodu w ochronie widzenia

W dzisiejszych czasach, kiedy my i nasze dzieci spędzamy coraz więcej czasu przed ekranami komputerów i smartfonów, zdrowie naszych oczu jest coraz bardziej narażone. W tym kontekście rola optometrysty staje się niezwykle ważna. Ale kim właściwie jest optometrysta i jakie są jego kompetencje? 
Optometrysta to wykwalifikowany specjalista zajmujący się diagnozą, leczeniem oraz zapobieganiem wadom wzroku i zaburzeniom widzenia. Nie jest to jednak lekarz okulista, który ma uprawnienia do przeprowadzania operacji chirurgicznych oraz wprowadzenia farmakologicznego leczenia oczu. Zakres obowiązków optometrysty obejmuje przede wszystkim badania wzroku, dobór korekcji optycznej w postaci okularów lub soczewek kontaktowych, a także diagnozę i terapię różnych zaburzeń widzenia, np. niedowidzenia, zeza, zeza ukrytego, zaburzeń akomodacji, ruchów oczu i innych. 
Aby zostać optometrystą, konieczne jest ukończenie odpowiedniego kierunku studiów. W Polsce jest to pięcioletni kierunek studiów magisterskich. W 2024 r. zostaną wprowadzone dodatkowe regulacje dotyczące wykształcenia i ustawicznego kształcenia optometrystów. 

Różnice między optometrystą a okulistą

Choć obie te profesje zajmują się zdrowiem oczu, istnieją między nimi istotne różnice. Okulista to lekarz specjalista, który po ukończeniu studiów medycznych i specjalizacji ma uprawnienia do diagnozy i leczenia chorób oczu, w tym również do przeprowadzania operacji. Optometrysta natomiast skupia się głównie na diagnozie i korekcji wad wzroku oraz zaburzeń widzenia, ale nie przeprowadza operacji, nie wprowadza leczenia farmakologicznego.
Optometrysta jest często pierwszą osobą, do której zgłaszamy się z problemami wzrokowymi. Dzięki wczesnej diagnozie i odpowiedniej korekcie wiele problemów można rozwiązać na etapie początkowym, zanim staną się one poważnym zagrożeniem dla widzenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych optometrysta może skierować pacjenta do okulisty, w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki i leczenia.
Optometrysta to kluczowy zawód w dziedzinie opieki nad zdrowiem oczu. Zadaniem optometrysty jest wczesna diagnoza i leczenie różnych zaburzeń widzenia, co ma nie tylko wpływ na jakość życia dzieci i dorosłych, ale również na nasze zdrowie w dłuższej perspektywie. Dlatego też zrozumienie roli i kompetencji optometrysty jest ważne dla każdego, kto chce dbać o zdrowie swoich oczu.

Na czym polega badanie optometryczne dzieci?

# Wywiad i obserwacja
Pierwszym etapem badania jest wywiad z rodzicami oraz – jeżeli to możliwe – z samym dzieckiem. Optometrysta pyta o historię zdrowia oczu w rodzinie, ewentualne problemy w zachowaniu dziecka, które mogą wskazywać na problemy wzrokowe, oraz o ogólne zdrowie dziecka. Ta faza jest niezwykle ważna, ponieważ dostarcza podstawowych informacji, które mogą wpłynąć na kierunek dalszych badań. Na przykład informacje o tym, że w rodzinie występują przypadki wad wzroku czy zaburzeń widzenia, mogą być kluczowe dla diagnozy.

# Badanie refrakcji
Następnie przeprowadzane są testy ostrości wzroku, które mogą być dostosowane do wieku i poziomu rozwoju dziecka. Używa się różnych metod, od prostych tablic z literami i obrazkami, do bardziej zaawansowanych technologii, takich jak autorefraktometry czy skiaskopy. Używamy testów obiektywnych i subiektywnych. Badanie to ma na celu nie tylko określenie ostrości wzroku, ale również identyfikację ewentualnych zaburzeń refrakcji, takich jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność czy astygmatyzm.

# Testy optometryczne
Testy optometryczne są używane do diagnozy i oceny zaburzeń widzenia, np. zeza, niedowidzenia, zaburzeń widzenia obuocznego, akomodacji, ruchów oczu, które mogą wpływać na zdolność do czytania i koncentracji. Te testy są szczególnie ważne w przypadku dzieci, które mają problemy z nauką czy też zauważalne trudności w utrzymaniu uwagi. Mogą one pomóc w identyfikacji wyżej wymienionych problemów z widzeniem. 

Dlaczego badanie optometryczne dzieci jest ważne?

# Wczesna diagnostyka
Statystyki pokazują, że nawet 50% dzieci w wieku szkolnym może mieć niewykryte problemy wzrokowe. Wczesna diagnostyka jest kluczowa, aby zapobiec długoterminowym problemom, takim jak trudności w nauce czy problemy emocjonalne. Niewykryte i nieleczone problemy wzrokowe mogą prowadzić do opóźnień w rozwoju, trudności w czytaniu i pisaniu, a nawet do problemów z zachowaniem i integracją społeczną.

# Poprawa jakości życia
Problemy wzrokowe mogą znacząco wpływać na jakość życia dziecka. Dzieci z niewykrytymi problemami wzrokowymi często mają trudności w szkole, są mniej aktywne społecznie i mogą wykazywać objawy stresu i frustracji. Dlatego też wczes...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI