Dział: WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Spinacze, spinki, szczypce w praktyce terapeuty SI

Kolejna odsłona naszego cyklu „Pomysły na zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku” dotyczy użycia różnego rodzaju spinaczy (klamerek do bielizny, spinaczy biurowych, spinek i różnorodnych szczypaków). Ten rodzaj pomocy daje wiele możliwości wsparcia dziecka w zakresie rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, planowania motorycznego oraz doskonalenia chwytu.
To również doskonały sposób, aby przy realizowaniu zabaw w odpowiednio dobranym scenariuszu, wpływać na poprawę funkcjonowania podstawowych układów sensorycznych: przedsionkowego, dotykowego oraz proprioceptywnego, a także wzrokowego i słuchowego.                              
 

Czytaj więcej

Interdyscyplinarność w terapii – dlaczego TAK?

W dzisiejszym skomplikowanym i wymagającym świecie dbanie o dobrostan dzieci i ich rodzin staje się priorytetem. W miarę jak zrozumienie różnorodnych potrzeb dzieci i młodzieży stale ewoluuje, tak samo muszą rozwijać się metody i podejścia terapeutyczne, aby sprostać tym wyzwaniom. Jednym z najbardziej obiecujących i efektywnych podejść do pracy na rzecz dziecka i jego rodziny jest interdyscyplinarna praca terapeutyczna, a nie tylko praca nad elementami związanymi z procesami przetwarzania sensorycznego.

Czytaj więcej

Praca z dzieckiem z nieprawidłową postawą w gabinecie SI

Do gabinetu SI przychodzą pacjenci ze złożonymi problemami. Niektórzy obok zaburzeń integracji sensorycznej potrzebują także wsparcia fizjoterapeutycznego. Terapeuta integracji sensorycznej może z powodzeniem prowadzić pacjenta z wadą postawy. Bardzo ważną rolę odgrywa badanie kliniczne. Podejmując się leczenia pacjenta, kluczowe jest, aby nie przeoczyć rozwoju wady postawy. W przypadku progresji konieczne jest odesłanie do specjalistów zajmujących się skoliozami. W artykule skupimy się przede wszystkim na nieprawidłowej postawie w obrębie kręgosłupa.

Czytaj więcej

Badanie optometryczne dzieci: co pedagodzy, terapeuci i rodzice powinni wiedzieć

Badanie optometryczne dzieci to kluczowy element wczesnej interwencji w zakresie zdrowia wzroku. W dobie rosnącej liczby godzin spędzanych przed ekranami komputerów i tabletów problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia. W kontekście edukacyjnym nauczyciele i terapeuci są często pierwszymi osobami, które mogą zauważyć symptomy problemów wzrokowych u dzieci. Dlatego też zrozumienie tego, na czym polega badanie optometryczne dzieci i dlaczego jest to tak ważne, może mieć znaczący wpływ na rozwój i jakość życia dzieci. Co jeszcze warto wiedzieć?

Czytaj więcej

Terapia SI w pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem ruchowym

Niniejszy artykuł jest pierwszym z całego cyklu praktycznych wskazówek, ale również i opisów przypadków terapii z użyciem integracji sensorycznej u dzieci z opóźnionym rozwojem ruchowym. Grupę tak różnorodnych dzieci bardzo ciężko jest określić jednym wyrażeniem, jednak myślę, że ostatecznie to określenie będzie najlepsze, ponieważ z taką diagnozą na skierowaniu początkowo przychodziła większość moich pacjentów. Dopiero dalsza diagnostyka wykazywała obecność takich jednostek chorobowych, jak: rzadkie zespoły genetyczne; padaczka (w tym również zespół Westa); dystrofia mięśniowa zarówno Duchenne’a, jak i Beckera, ale także obręczowo-kończynowa; spektrum autyzmu. Na przestrzeni całego cyklu artykułów chciałabym również opisać swoje doświadczenia terapeutyczne z dziećmi z przepukliną oponowo-rdzeniową, mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa, porażeniem Erba, zespołem łamliwego chromosomu X, hipoplazją ciała modzelowatego.

Czytaj więcej

Sposoby na wybiórczość pokarmową w gabinecie terapeuty integracji sensorycznej

Chociaż nie dysponujemy jedną uniwersalną definicją wybiórczości pokarmowej, powszechnie uważa się, że wzorzec jedzenia charakteryzujący się ograniczeniami w zakresie przyjmowania pokarmów to właśnie wybiórczość, zamiennie nazywana selektywnością. Jak z nią pracować?

Czytaj więcej

Wpływ zaburzeń sensorycznych oraz czynności prymarnych na rozwój mowy

Obecnie, dzięki rozwojowi wiedzy i świadomości terapeutycznej, coraz więcej logopedów oraz innych specjalistów traktuje swojego pacjenta holistycznie. Pozwala to na szybsze znalezienie źródła trudności w rozwoju mowy oraz artykulacji. Logopedzi zwracają uwagę na funkcje prymarne, ponieważ mają one ogromny wpływ na rozwój mowy.

Czytaj więcej

Stopa okiem fizjoterapeuty, czyli co terapeuta SI wiedzieć powinien

Budowa stopy ludzkiej jest bardzo skomplikowana. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że stopa składa się z 26 kości, 33 stawów i ponad 100 mięśni, więzadeł i ścięgien. Tylko w samych palcach stopy mamy 14 kości, do tego dochodzą kości śródstopia i kości stępu. Stopa pełni dwie podstawowe funkcje: podporowo-nośną i lokomocyjną. Na podstawie śladów stóp można ocenić wagę człowieka i prędkość, z jaką się poruszał. Co jeszcze warto wiedzieć o tej niezwykle ważnej części kończyny dolnej?

Czytaj więcej

Pomysły na zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku

Terapia integracji sensorycznej jest formą terapii, w której podążamy za potrzebami dziecka. W czasie spotkania terapeutycznego specjalista wykorzystuje do stymulacji dziecka różnego rodzaju sprzęt i akcesoria. Kreatywność terapeuty pozwala wielokrotnie wykorzystywać pomoce dostępne w gabinecie w celu zaspokojenia potrzeb dziecka będącego w terapii. Bawiąc się i proponując aktywności, należy pamiętać o bezpieczeństwie dziecka, równocześnie wprowadzając zasadę naprzemiennego działania, stopniowania trudności i indywidualizacji proponowanych działań. Chcemy pokazać Państwu szereg możliwości stymulacji układów sensorycznych dziecka przy wykorzystaniu najbardziej popularnych sprzętów i pomocy sensorycznych.

Czytaj więcej

Pomysły na terapię polisensoryczną w gabinecie terapeuty SI dziecka z nieprawidłowym rozwojem mowy

Motoryka mała oraz duża, czyli cały rozwój ruchowy, są nierozerwalnie połączone z rozwojem mowy. W przypadku zaburzeń tego procesu doskonale sprawdza się metoda SI. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia pracy podczas zajęć SI z dzieckiem o nieprawidłowym przebiegu rozwoju mowy.

Czytaj więcej

Podejście interdyscyplinarne kluczem do sukcesu w pracy terapeutycznej z dzieckiem z trudnościami w zakresie przyjmowania pokarmów

Trudności w zakresie przyjmowania pokarmów, z którymi borykają się dzieci, są złożone i wieloczynnikowe. Ciężko jest zatem efektywnie wspierać dziecko i jego rodzinę z perspektywy jednej dyscypliny, kiedy charakter zaburzenia jest właśnie wieloczynnikowy. Terapia karmienia, mająca na celu nie tylko naukę jedzenia, ale też oswajająca z jedzeniem, budująca prawidłowe relacje w kontekście dziecko – jedzenie, powinna być wieloetapowa i interdyscyplinarna.

Czytaj więcej