Dział: WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Terapia integracji sensorycznej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to grupa zaburzeń neurologicznych pojawiająca się tuż po urodzeniu lub we wczesnym dzieciństwie, która trwale wpływa na kontrolę mięśniową, równowagę i koordynację nerwowo-mięśniową. Uszkodzenie związane jest z centralnym układem nerwowym, szczególnie z mózgiem. Etiologię, epidemiologię oraz pełną listę objawów pozostawiam do doczytania we własnym zakresie. Podkreślę tylko, że w pracy z dziećmi z MPD wiedza ta ma kluczowe znaczenie dla naszego podejścia terapeutycznego, szczególnie w zakresie zrozumienia pacjenta oraz jego możliwości. Pozwala też nam na wytyczenie odpowiedniego celu głównego.

Czytaj więcej

Terapia integracji sensorycznej u dziecka z zespołem Downa

Najczęściej występująca aberracja chromosomowa – trisomia 21 pary charakteryzuje się wieloma objawami z różnych systemów sensorycznych, w tym wzrokowego i słuchowego, a także z układów anatomicznych wpływających na rozwój sensomotoryczny, jak: układ sercowo-naczyniowy, gastrologiczny, mięśniowy i kostno-szkieletowy. Znajomość ich wszystkich jest niezbędna w procesie planowania terapii i dobierania zabaw, jednak dopiero przeprowadzenie wywiadu wraz z diagnostyką funkcjonalną dostarczają najwięcej informacji o dziecku, które mamy w terapii.

Czytaj więcej

Terapia SI dziecka z niepełnosprawnością ruchową

W ostatnim numerze dużo pisałam o wiedzy, budowaniu relacji i o samodzielności, ponieważ uważam, że są to trzy ważne filary w terapii SI u dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Jest to bardzo ogólny temat, od którego dobrze jest rozpocząć, by móc w następnych artykułach z tego cyklu kontynuować wątek, rozpatrując konkretne jednostki chorobowe.

Czytaj więcej

Spinacze, spinki, szczypce w praktyce terapeuty SI

Kolejna odsłona naszego cyklu „Pomysły na zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku” dotyczy użycia różnego rodzaju spinaczy (klamerek do bielizny, spinaczy biurowych, spinek i różnorodnych szczypaków). Ten rodzaj pomocy daje wiele możliwości wsparcia dziecka w zakresie rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, planowania motorycznego oraz doskonalenia chwytu.
To również doskonały sposób, aby przy realizowaniu zabaw w odpowiednio dobranym scenariuszu, wpływać na poprawę funkcjonowania podstawowych układów sensorycznych: przedsionkowego, dotykowego oraz proprioceptywnego, a także wzrokowego i słuchowego.                              
 

Czytaj więcej

Interdyscyplinarność w terapii – dlaczego TAK?

W dzisiejszym skomplikowanym i wymagającym świecie dbanie o dobrostan dzieci i ich rodzin staje się priorytetem. W miarę jak zrozumienie różnorodnych potrzeb dzieci i młodzieży stale ewoluuje, tak samo muszą rozwijać się metody i podejścia terapeutyczne, aby sprostać tym wyzwaniom. Jednym z najbardziej obiecujących i efektywnych podejść do pracy na rzecz dziecka i jego rodziny jest interdyscyplinarna praca terapeutyczna, a nie tylko praca nad elementami związanymi z procesami przetwarzania sensorycznego.

Czytaj więcej

Praca z dzieckiem z nieprawidłową postawą w gabinecie SI

Do gabinetu SI przychodzą pacjenci ze złożonymi problemami. Niektórzy obok zaburzeń integracji sensorycznej potrzebują także wsparcia fizjoterapeutycznego. Terapeuta integracji sensorycznej może z powodzeniem prowadzić pacjenta z wadą postawy. Bardzo ważną rolę odgrywa badanie kliniczne. Podejmując się leczenia pacjenta, kluczowe jest, aby nie przeoczyć rozwoju wady postawy. W przypadku progresji konieczne jest odesłanie do specjalistów zajmujących się skoliozami. W artykule skupimy się przede wszystkim na nieprawidłowej postawie w obrębie kręgosłupa.

Czytaj więcej

Badanie optometryczne dzieci: co pedagodzy, terapeuci i rodzice powinni wiedzieć

Badanie optometryczne dzieci to kluczowy element wczesnej interwencji w zakresie zdrowia wzroku. W dobie rosnącej liczby godzin spędzanych przed ekranami komputerów i tabletów problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia. W kontekście edukacyjnym nauczyciele i terapeuci są często pierwszymi osobami, które mogą zauważyć symptomy problemów wzrokowych u dzieci. Dlatego też zrozumienie tego, na czym polega badanie optometryczne dzieci i dlaczego jest to tak ważne, może mieć znaczący wpływ na rozwój i jakość życia dzieci. Co jeszcze warto wiedzieć?

Czytaj więcej

Terapia SI w pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem ruchowym

Niniejszy artykuł jest pierwszym z całego cyklu praktycznych wskazówek, ale również i opisów przypadków terapii z użyciem integracji sensorycznej u dzieci z opóźnionym rozwojem ruchowym. Grupę tak różnorodnych dzieci bardzo ciężko jest określić jednym wyrażeniem, jednak myślę, że ostatecznie to określenie będzie najlepsze, ponieważ z taką diagnozą na skierowaniu początkowo przychodziła większość moich pacjentów. Dopiero dalsza diagnostyka wykazywała obecność takich jednostek chorobowych, jak: rzadkie zespoły genetyczne; padaczka (w tym również zespół Westa); dystrofia mięśniowa zarówno Duchenne’a, jak i Beckera, ale także obręczowo-kończynowa; spektrum autyzmu. Na przestrzeni całego cyklu artykułów chciałabym również opisać swoje doświadczenia terapeutyczne z dziećmi z przepukliną oponowo-rdzeniową, mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa, porażeniem Erba, zespołem łamliwego chromosomu X, hipoplazją ciała modzelowatego.

Czytaj więcej

Sposoby na wybiórczość pokarmową w gabinecie terapeuty integracji sensorycznej

Chociaż nie dysponujemy jedną uniwersalną definicją wybiórczości pokarmowej, powszechnie uważa się, że wzorzec jedzenia charakteryzujący się ograniczeniami w zakresie przyjmowania pokarmów to właśnie wybiórczość, zamiennie nazywana selektywnością. Jak z nią pracować?

Czytaj więcej

Wpływ zaburzeń sensorycznych oraz czynności prymarnych na rozwój mowy

Obecnie, dzięki rozwojowi wiedzy i świadomości terapeutycznej, coraz więcej logopedów oraz innych specjalistów traktuje swojego pacjenta holistycznie. Pozwala to na szybsze znalezienie źródła trudności w rozwoju mowy oraz artykulacji. Logopedzi zwracają uwagę na funkcje prymarne, ponieważ mają one ogromny wpływ na rozwój mowy.

Czytaj więcej

Stopa okiem fizjoterapeuty, czyli co terapeuta SI wiedzieć powinien

Budowa stopy ludzkiej jest bardzo skomplikowana. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że stopa składa się z 26 kości, 33 stawów i ponad 100 mięśni, więzadeł i ścięgien. Tylko w samych palcach stopy mamy 14 kości, do tego dochodzą kości śródstopia i kości stępu. Stopa pełni dwie podstawowe funkcje: podporowo-nośną i lokomocyjną. Na podstawie śladów stóp można ocenić wagę człowieka i prędkość, z jaką się poruszał. Co jeszcze warto wiedzieć o tej niezwykle ważnej części kończyny dolnej?

Czytaj więcej