Wpływ zaburzeń sensorycznych oraz czynności prymarnych na rozwój mowy

WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA

Obecnie, dzięki rozwojowi wiedzy i świadomości terapeutycznej, coraz więcej logopedów oraz innych specjalistów traktuje swojego pacjenta holistycznie. Pozwala to na szybsze znalezienie źródła trudności w rozwoju mowy oraz artykulacji. Logopedzi zwracają uwagę na funkcje prymarne, ponieważ mają one ogromny wpływ na rozwój mowy.

Jama ustna stanowi obwodową część narządów artykulacyjnych oraz jest nieodłączną częścią kompleksu orofacjalnego. Kompleks ten składa się z obszaru, w którym odbywa się artykulacja, ale także podstawowe czynności fizjologiczne, inaczej: czynności prymarne. Są to między innymi: oddychanie, ssanie, gryzienie, żucie, połykanie, picie. To naturalna gimnastyka dla narządów artykulacyjnych, która stopniowo poprawia ich motoryczną sprawność. Ssanie, połykanie, oddychanie to czynności rozwijające się jeszcze w życiu płodowym, za to żucie i gryzienie są nabyte i kształtują się wraz z pojawianiem się zębów. Picie z kubeczka to czynność, do której gotowość można zaobserwować od około 9 m.ż. dziecka. Dojrzały typ połykania rozwija się stopniowo na skutek zwiększającej się pojemności jamy ustnej, pojawiania się uzębienia mlecznego oraz rozwoju układu nerwowo-mięśniowego. Zaburzenia funkcji prymarnych mogą mieć swoje źródło między innymi w nieprawidłowym napięciu mięśniowym w ciele, defektach anatomicznych w obrębie jamy ustnej, parafunkcjach – anormalnych zachowaniach w obrębie jamy ustnej, jak np. ssanie niezwiązane z pożywieniem (warg, policzków, kciuka, rękawa bluzki etc.), wypychanie językiem policzków czy warg.

Prawidłowe oddychanie odbywa się w spoczynku torem nosowym. Oddychanie torem ustnym nie jest fizjologiczne, może prowadzić do wielu zaburzeń (np. infekcji, nieprawidłowego napięcia mięśni artykulacyjnych, niepoprawnego rozwoju twarzoczaszki, w tym podniebienia i łuków zębowych, nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka, która niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla rozwoju mowy). 

Nieefektywne gryzienie i żucie nie pozwala na odpowiedni trening mięśni, a więc także na właściwe modelowanie kości. Dieta złożona z papek nie jest wystarczającym bodźcem dla przekształcenia się atypowego połykania w ten dorosły, a także dla osiągnięcia prawidłowej pionizacji języka, koniecznej dla poprawnej artykulacji. 

Niewygaszony odruch ssania bądź niepoprawny jego wzorzec opóźnia przekształcenie sposobu połykania oraz wspomnianą pionizację języka. Czasami dzieje się to z powodu niewycofania smoczka w wymaganym czasie czy parafunkcji, takich jak ssanie palców, warg, policzka. 

Atypowy przebieg połykania, polegający na: płaskim ułożeniu masy języka, który często kładzie się między łukami zębowymi, zwiększeniu pracy mięśni policzkowych i mięśnia bródkowego, otoczenia szpary warg (zaciskaniu warg), niedostatecznej czynności mięśni unoszących żuchwę, przyczynia się do wadliwej czynności artykulacji.

Należy pamiętać, że ostateczny kształt twarzy jest zależny od sił związanych z pracą mięśni podczas czynności fizjologicznych.

Jak przebiega prawidłowy rozwój umiejętności jedzenia i picia?

Częstą przyczyną zakłóceń w czynnościach samodzielnego jedzenia są zaburzenia rozwoju motoryki u dziecka. Odpowiednia ruchomość oraz napięcie sfery oralnej zależą od poziomu stabilizacji i równowagi dużych partii mięśni, takich jak mięśnie tułowia i miednicy. Aby doszło do rozwinięcia się czucia głębokiego w tej części ciała, konieczny jest odpowiedni poziom priopriocepcji w rejonie centralnym. A poziom czucia głębokiego w sferze oralnej jest związany z planowaniem ruchów i regulowaniem napięcia mięśni w obszarze artykulatorów, co ma wpływ na mowę. Zaburzenie czynności jedzenia, zbyt obfite ślinienie czy opóźniony rozwój mowy mogą wynikać z problemów posturalnych lub zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Ośrodki odpowiedzialne za motorykę i mowę są w mózgu ulokowane w pobliżu siebie. Praca nad zaburzeniami SI, dzięki usprawnianiu całościowego rozwoju psychofizycznego, pomaga w terapii zaburzeń mowy. 

Wrażenia sensoryczne odgrywają bardzo istotną rolę w czuciu poziomów pobudzenia układu nerwowego. 

Tabela 1. Prawidłowy rozwój umiejętności jedzenia i picia

Wiek Picie Jedzenie
0–12 m.ż. Dziecko ssie oraz połyka płyny, karmione jest piersią lub butelką. Gdy leży na plecach, samodzielnie trzyma butelkę. Karmione łyżeczką samodzielnie połyka pokarm Czynności takie jak ssanie, oddychanie i połykanie są skoordynowane. Je pokarm z łyżeczki, żuje pokarmy półstałe. Je posiłki palcami, odgryza i ssie lub przeżuwa kawałki jedzenia
1–2 r.ż. Pije z butelki lub kubka otwartego, potrafi go przytrzymać i napić się samodzielnie Dieta dziecka jest coraz bardziej podobna do diety osób dorosłych. Na początku dziecko je z pomocą rąk, później dzięki rozwojowi koordynacji ruchowej uczy się posługiwać sztućcami
2–3 r.ż. Dziecko samodzielnie trzyma kubek i z niego pije. Może jeszcze rozlewać zawartość. Atypowy sposób połykania przekształca się w dojrzały Naśladuje i odtwarza czynności dorosłych przy stole. Należy bardzo urozmaicać dziecku pokarmy, aby uniknąć wybiórczości
3–4 r.ż. Potrafi utrzymać w je...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI