Diagnostyka wad stópu dzieci

Z GABINETU SPECJALISTY

Stopa stanowi jeden z podstawowych elementów narządu ruchu, spełniając funkcję lokomotoryczną i podporową organizmu. Jak dowiodło wielu autorów, prawidłowa budowa stopy warunkuje jej dobrą wydolność zarówno przy wykonywaniu funkcji statycznych, jak i dynamicznych. Ocena stóp, podobnie jak ocena postawy ciała, nie należy do łatwych i prostych. Płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi etapami rozwoju dziecka, a także indywidualnie dostosowany stopień dojrzałości struktur tkankowych do właściwego obciążania czy przenoszenia utrudniają adekwatną ocenę pomiędzy normą a powstającą już patologią. Co zatem jest kluczowe w diagnostyce wad stóp?

Dla uzyskania pełnego obrazu diagnostycznego niezbędne jest określenie ustawienia osi kończyn dolnych oraz testowanie funkcjonalne ruchomości stóp.

W tym celu kończyny dolne i stopy poddaje się następującym testom:

 • ocena reakcji równoważnej stóp podczas obciążania pięt – obserwuje się szybkość i symetrię unoszenia się od podłoża palców i przodostopia,
 • test stania na palcach – ocena czynnego unoszenia się na stopie i ustawienia pięty,
 • test wyprostny palców – ocena napięcia wysklepienia stóp,
 • ocena osi tyłostopia – pomiar w pozycji stojącej kąta między osią podudzia a osią pięty,
 • ocena osi kończyn dolnych w pozycji stojącej z tyłu,
 • ocena stania na jednej nodze,
 • ocena osi kończyn dolnych w pozycji stojącej z przodu,
 • ocena swobody ruchów w stawie skokowym,
 • ocena możliwości ruchowych stawu kolanowego i biodrowego.

 Oceny wad stóp dzielimy na:

 • metody subiektywne (oględziny),
 • obiektywne (z wykorzystaniem przyrządów).
   

Metoda subiektywna polega na oglądaniu i zakwalifikowaniu stopy do jednej z trzech podstawowych grup:

 • stopy wydrążonej, 
 • stopy prawidłowej,
 • stopy płaskiej.
   

W celu przeprowadzenia prawidłowej oceny stóp, należy uwzględnić postawę pacjenta w płaszczyźnie zarówno czołowej, jak i strzałkowej, aby wykluczyć kompensacyjne ustawienie stóp w wyniku problemów pochodzących z kręgosłupa czy asymetrycznego lub rotacyjnego ustawienia miednicy.

Poniżej pragnę Państwu przedstawić różne sposoby diagnostyczne służące do oceny wad stóp zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. 

Plantograf

Plantograf, plantokonturograf służy do odbijania statycznego i dynamicznego odcisku stopy na papierze. Z plantografu uzyskujemy informacje na temat kształtu wysklepienia stopy, jej długości, szerokości, stref nadmiernego obciążenia lub stref niedociążonych. Bardzo dobrze można zauważyć różnice pomiędzy prawą a lewą stopą. Stopa jest obszarem dynamicznym, więc szczególnie badanie w ruchu jest w tym wypadku istotne. Uzyskujemy informacje o przetoczeniu stopy. Od razu można zauważyć kątowe odchylenia – za wczesną pronację czy za mocne odbicie po przyśrodkowej krawędzi palucha. Plantograf służy do odbijania statycznego, a także do dynamicznego odcisku stopy na papierze. Plantograf wykonany jest w kształcie podłużnego, płaskiego, dwuczęściowego pudełka z możliwością nasączenia tuszem rozprowadzanym wałkiem na dolnej powierzchni urządzenia. Odbicie stóp na papierze uzyskuje się poprzez odciśnięcie stopy pacjenta metodą statyczną lub dynamiczną. Według otrzymanego odbicia śladu stopy można stwierdzić miejsca podparcia stopy oraz jej kształt. Dodatkowymi elementami plantogratu są: papier o specjalnym wymiarze i z danymi pacjenta, wałek, tusz.

Wałek pokrywany jest tuszem o dowolnym kolorze, który następnie rozprowadzany jest na specjalnej części membrany plantokonturografu. Po tym membranę odwraca się tak, aby znalazła się bezpośrednio nad papierem. Pacjent stawia stopę na nieposmarowaną część membrany. Poprzez nacisk wysklepienie stopy pacjenta pozostawia odbicie na kartce papieru. Odbicie można uzyskać, prowadząc zarówno badanie statyczne (pacjent stoi), jak i badanie dynamiczne (przetoczenie stopy przez badanego).

Na podstawie otrzymanego odbicia śladu stopy można określić miejsca podparcia stopy oraz jej kształt. Następnie terapeuta manualnie określa na odbitce następujące wskaźniki wysklepienia stopy pacjenta:

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI