Podstępne zaburzenie widzenia – niedowidzenie

ĆWICZĘ OKO

W obecnych czasach, kiedy nasze życie w coraz większym stopniu zależy od zdolności wzrokowych, problem niedowidzenia stanowi poważne wyzwanie zdrowotne i społeczne. Niedowidzenie, czyli obniżenie ostrości widzenia w jednym oku mimo zastosowania najlepszej możliwej korekcji okularowej (lub soczewkowej), pozostaje jednym z najbardziej mylących i często niedocenianych zaburzeń wzroku.

To zaburzenie, choć występujące u około 2% populacji, często pozostaje niewykryte przez długi czas, szczególnie u dzieci, co może prowadzić do poważnych konsekwencji w ich rozwoju i edukacji. Dlatego istotne jest, aby specjaliści, nauczyciele i rodzice zrozumieli znaczenie wczesnej diagnozy i leczenia niedowidzenia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej charakterystyce, przyczynom oraz sposobom diagnozowania i leczenia niedowidzenia.
Niedowidzenie to obniżenie ostrości widzenia w jednym bądź (rzadko) w obojgu oczach. Osoba z niedowidzeniem mimo zastosowania najlepszej możliwej korekcji okularowej lub za pomocą soczewek kontaktowych nie osiąga pełnej, normatywnej ostrości widzenia. Niedowidzenie jest bardzo „podchwytliwym” zaburzeniem, ponieważ jedno z oczu pacjenta najczęściej widzi bardzo dobrze. W tej sytuacji rodzice nie widzą problemu ze wzrokiem u swoich dzieci. Brak badania kontrolnego lub przesiewowego powoduje, że przez kilka lat niedowidzenie może zostać niewykryte. 

Niedowidzenie klasyfikujemy wg stopni:

 • Niedowidzenie dużego stopnia – występuje, gdy ostrość wzroku wynosi 10% normy widzenia lub mniej.
 • Niedowidzenie średniego stopnia – w tym przypadku ostrość wzroku wynosi 10–30% normy.
 • Niedowidzenie małego stopnia – ostrość wzroku oscyluje pomiędzy 30% a 80%.
   

Objawy niedowidzenia

Jedno z oczu widzi dobrze i dziecko może nie zdawać sobie sprawy z tego, że używa i dobrze widzi tylko jednym okiem. Objawy, jakie mogą się pojawić, są mało charakterystyczne dla wady wzroku. 

Najczęściej można zauważyć u dziecka:

 • faworyzowanie jednej strony ciała,
 • nastawianie głowy bokiem, 
 • przekręcanie całego ciała w jed­­­ną stronę, 
 • przymykanie, zasłanianie jed­­­nego z oczu, 
 • potykanie, uderzenie się o przedmioty znajdujące się z jednej strony ciała,
 • ból jednego z oczu, 
 • ból głowy, 
 • przecieranie jednego z oczu. 
   

Niestety, bardzo często się zdarza, że nie widzimy żadnych niepokojących objawów i dopóki nie trafimy z dzieckiem na badanie wzroku, nie wiemy o problemie. 

Jakie są przyczyny niedowidzenia?

Obniżenie ostrości widzenia u pa­­cjenta z niedowidzeniem nie ma organicznej przyczyny. Nie może być uznane za bezpośrednie na­­stępstwo jakichkolwiek nieprawidłowości w budowie gałki ocznej lub dróg wzrokowych. 
Przyczyną niedowidzenia jest nie­­­prawidłowa stymulacja wzroko­­wa we wczesnym okresie życia wywołana przez zez, wysoką wadę wzro­­ku, różnowzroczność lub brak bodźców wzrokowych (ograniczenie używania oka, deprywacja wzrokowa).

Niedowidzenie a zez 

Jeśli jedno z oczu stale ustawia się nieprawidłowo, może rozwinąć się w nim niedowidzenie. Obrazy pochodzące z zezującego oka są hamowane i tłumione w ośrodkach korowych. Mózg „musi wybrać”, z którego oka korzysta i zdecydowanie wybierze obraz pochodzący z prawidłowo patrzącego oka. Mówi się wówczas o niedowidzeniu związanym z zezem. Jest to najczęstsza postać niedowidzenia.
Istnieje wiele rodzajów zeza: zez jawny i ukryty; zez stały i okresowy; zezy towarzyszące, akomodacyjne i porażenne. Każdy rodzaj zeza może w konsekwencji spowodować niedowidzenie. W części przypadków zaleca się zabieg operacyjny i ćwiczenia, w pozostałych p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI