Ćwiczenia lewopółkulowe i ich wpływ na rozwój dziecka

WARSZTAT TERAPEUTY

W dzisiejszych czasach dzieci wychowują się w obecności ekranów i tabletów. Są też narażone na ogromne ilości bodźców pochodzących z elektroniki czy grających i świecących zabawek. Te przedmioty stymulują prawą półkulę mózgu, wpływając na jej dominację. Deficyty funkcji lewej półkuli objawiają się trudnościami z odbiorem i tworzeniem przekazów językowych, zaburzeniami dominacji stronnej ciała, dysleksją, trudnościami szkolnymi w nauce czytania, liczeniu, zaburzoną percepcją wzrokową (dostrzeganiem szczegółów) czy zaburzonym logicznym myśleniem i analizowaniem.

 • Zaburzenia sekwencji ruchowych mogą przyczyniać się do opóźnień w rozwoju motorycznym (małej i dużej motoryki) i praksji oralnej, trudności w czynnościach samoobsługowych, które polegają przecież na wykonaniu pewnych sekwencji ruchowych, trudności z nauką jazdy na rowerze, artykulacją.
 • Zaburzenia sekwencji słuchowych z kolei mogą prowadzić do opóźnień w rozwoju mowy, trudności z rozumieniem mowy oraz kontekstu wypowiedzi. 
 • Zakłócenia analizy i syntezy sekwencji wzrokowych mogą wywołać trudności z uporządkowaniem relacji na ilustracji (np. składaniem obrazka w całość), problemy z nauką czytania i pisania oraz linearnym porządkowaniem znaków. 
   

W takich sytuacjach warto zastosować ćwiczenia lewopółkulowe. Elementy tych ćwiczeń można stosować w zasadzie na każdych zajęciach logopedycznych, pedagogicznych, terapeutycznych i innych. 

Ćwiczenia lewopółkulowe obejmują między innymi następujące ćwiczenia:

 • sekwencje,
 • szeregi,
 • ćwiczenia logiczne,
 • analizę i syntezę wzrokową,
 • relacje (np. czasowe, przestrzenne, przyczynowo-skutkowe),
 • pamięć sekwencyjną,
 • kodowanie.
   

1. Sekwencje to ciąg powtarzających się symboli uporządkowanych według konkretnej, określonej reguły. Umiejętność naśladowania i kontynuowania sekwencji to jedna z podstawowych umiejętności poznawczych. Posługiwanie się mową i pismem polega na odtwarzaniu brzmień i liter w ustalonej kolejności. 

 • Sekwencje wzrokowe
  Ćwiczenia zaczynamy od sekwencji tematycznych, potem przechodzimy do atematycznych. Najpierw prezentujemy dwa elementy, potem ich ilość stopniowo zwiększamy. W pierwszej kolejności dziecko naśladuje układanie, po opanowaniu tego etapu zaczyna samodzielne kontynuowanie sekwencji, następnie uzupełnia brakujące elementy podanej sekwencji. Ostatnim etapem jest samodzielne wymyślanie sekwencji z dostępnych elementów.


   
 • Sekwencje słuchowe
  Jagoda Cieszyńska zwraca uwagę na to, że ćwiczenia słuchowe są naprawdę trudne dla dzieci i nie powinny trwać jednorazowo dłużej niż 5–6 minut. Zadbaj o to, aby inne dźwięki nie przeszkadzały Wam podczas zajęć.
  • Przygotuj instrumenty. Zacznij od dwóch, potem zwiększaj ich ilość. Zagraj na wybranych instrumentach. Zadaniem dziecka jest odtworzenie dźwięków i ich kolejności. Początkowo, aby dziecko wdrożyło się w zadanie, może korzystać ze swojego wzroku i patrzeć na ruchy terapeuty. Jednak potem powinno się odwrócić lub można mu zasłonić oczy, a jego zadaniem jest wsłuchać się w dźwięki i odtworzyć je. 
  • Przygotuj dowolne zabawki, np. figurki zwierząt. Zaczynamy zabawę! Na podwórko weszły po kolei: pies, kogut i świnka. Dziecko układa zabawki w usłyszanej kolejności. Za chwilę dołączyła kura, kot i krowa itp.
  • Przygotuj obrazki i planszę, na której dziecko będzie je układać. Plansza powinna mieć wyszczególnione okienka na obrazki. Zasada jest taka sama jak w poprzednim ćwiczeniu: wymieniamy po kolei nazwy, dziecko układa obrazki w odpowiedniej kolejności.
  • Odtwarzanie rytmów. Możesz wykorzystać do­­wolne przedmioty. Wystukuj rytm na bębenku/stole/podłodze, mówiąc np. bam bam bum, a dziecko powtarza rytm i słowa.
    

 • Sekwencje ruchowe
  • Stań przed dzieckiem. Zaprezentuj mu sekwencję wybranego układu ruchowego (najpierw dwuelementowego, potem trzy- i więcej), np. klaśnięcie w dłonie, uderzenie obiema dłońmi w uda oraz podskok. Zadan...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI