Dyspraksja - sprawdzone sposoby na popularny problem

WARSZTAT TERAPEUTY

Czy w swojej karierze terapeutycznej spotkaliście dzieci, które mają trudności z wykonaniem najprostszych ćwiczeń? Które nie panują nad swoim ciałem? Takie, którym trudno jest skoordynować swoje ruchy? Czy zastanawialiście się, co stoi za takimi trudnościami? Okazuje się, że często są to zaburzenia o charakterze dyspraksji. Rzadko jednak można się spotkać z taką informacją zamieszczoną w opinii. Dlaczego tak się dzieje? Dyspraksja nie tylko jest jednym z najtrudniejszych zaburzeń, jeśli chodzi o funkcjonowanie dziecka, ale jest to również zaburzenie trudne dla terapeuty pod kątem diagnostycznym. Na polskim rynku niewiele jest publikacji, które w rzetelny sposób przedstawiają to zjawisko. Postaram się w tym miejscu nieco przybliżyć to zagadnienie i pokazać, jaki wpływ ma dyspraksja na życie i funkcjonowanie człowieka.

Zanim jednak zajmiemy się dyspraksją, warto zrozumieć, co oznacza termin „praksja”. Definicje, z którymi można się spotkać, określają, że jest to „zdolność wykonywania ruchów precyzyjnych i celowych” (Nolte, 2011, s. 318) lub „umiejętność sprawnego wykonywania ruchów złożonych według wyuczonego i utrwalonego w sieci neuronalnej planu” (Podemski, 2011, s. 158). 

Należy więc stwierdzić, że o praksji mówimy wówczas, gdy mamy na myśli:

 • umiejętność pozwalającą ludziom w odpowiedni sposób reagować na bodźce pochodzące ze świa­­ta zewnętrznego,
 • zdolność mózgu do podejmowania szeregu skomplikowanych aktywności, takich jak chociażby koordynowanie i wykonywanie niewyuczonych wcześniej czynności,
 • proces neurologiczny, w którym poznanie będzie kierowało czynnościami ruchowymi,
 • planowanie ruchów bądź czynności.
   

Praksja jest związana z prawidłową pracą mózgu, a dokładniej z jego określonymi strukturami:

 • Płat czołowy jest to obszar odpowiedzialny za zdolność do myślenia abstrakcyjnego.
 • Płat ciemieniowy – to tutaj dochodzi do przetwarzania informacji, które pochodzą z receptorów dotyku.
 • Płat potyliczny – ściśle związany z tym, jak funkcjonuje zmysł wzroku.
 • Płat skroniowy – w nim zachodzą procesy związane ze słuchem oraz rozumiem mowy.
 • Móżdżek – kontroluje układ ruchu.
   

Dyspraksja, czyli co?

Dyspraksja jest pojęciem przeciwnym do terminu „praksja”, oznacza więc brak umiejętności do wykonywania ruchów celowych. Można również w tym kontekście mówić o zaburzeniach planowania motorycznego. Dziecko, które nie ma trudności z planowaniem motorycznym, wyobraża sobie jakiś ruch, planuje go oraz wykonuje. Dzieci dyspraktyczne nie są w stanie powtórzyć tych czynności. Na każdym etapie może dojść do pewnych zaburzeń i w związku z tym ruch wykonywany przez dziecko nie przypomina tego, który został mu zaproponowany. 

Dyspraksja wiąże się więc z:

 • motoryką dużą,
 • motoryką małą,
 • mową oraz językiem,
 • umiejętnościami związanymi z odnajdywaniem się w społeczeństwie oraz z nawiązywaniem relacji społecznych,
 • koncentracją na zadaniu,
 • uczeniem się,
 • przetwarzaniem wzrokowo-motorycznym. 
   

Można w związku z tym zastanowić się, jakie problemy będą towarzyszyły osobom, które są dotknięte dyspraksją. Do najczęściej wymienianych zaliczyć należy następujące problemy:

 • nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego,
 • trudności z wykonywaniem ruchów dłoni i placów – pojawiają się trudności z pracą precyzyjną,
 • szybka męczliwość,
 • nieprawidłowa stabilizacja stawów,
 • trudności z przejściem przez linię środka ciała,
 • trudności z przygotowaniem swojej własnej koncepcji ruchu oraz brak umiejętności wykonywania określonego ruchu zaproponowanego przez osobę dorosłą lub rówieśnika,
 • zaburzenia koordynacji,
 • osłabione reakcje równoważne,
 • zaburzenia koncentracji, osłabiona umiejętność skupiania się przez wyznaczony czas na wykonywanym zadaniu,
 • niska świadomość ciała oraz wykonywanych ruchów,
 • widoczna podreaktywność w zakresie odbioru bodźców dotykowych,
 • trudności z panowaniem nad swoimi reakcjami, zbyt mocne pobudzenie układu nerwowego,
 • nadruchliwość,
 • osłabione ruchy gałek ocznych.
   

Oczywiście nie są to wszystkie trudności. Okazuje się, że dziecko dotknięte tego rodzaju zaburzeniem będzie miało również problem z pewnością siebie. Najczęściej będzie ono unikało ćwiczeń ruchowych, aktywności fizycznej czy wchodzenia w reakcje z innymi osobami, zwłaszcza nieznanymi. Każde niepowodzenie będzie powodowało obniżenie samooceny czy frustrację lub dalsze wycofywanie się. Dziecko może odczuwać smutek, samotność. Czasem może zacząć odgrywać w klasie rolę błazna – widzi bowiem, że jego zachowanie wywołuje chichot ze strony kolegów i koleżanek i uczy się, że jest to jedyny sposób, aby zaimponować innym.

Jest to bardzo przykre, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to w kontekście częstotliwości występowania. Okazuje się, że dyspraksja dotyczy 5–10% osób i występuje trzykrotnie częściej u chłopców (Platt, 2014, s. 23, 50). Jej objawy są widoczne już w życiu płodowym i można je już zaobserwować na 6 tygodni przed narodzeniem dziecka (nieprawidłowe lub chaotyczne ruchy płodu, częste obijanie się o ściany macicy, nadruchliwość).

Badania prowadzone nad dyspraksją pokazują również, że często współtowarzyszą jej różne inne trudności (powyżej 50% przypadków), takie jak: specyficzne problemy w uczeniu się, deficyty uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu.  

Jakie więc objawy powinny nas zaniepokoić? 

Jest ich naprawdę dużo i myślę, że – podobnie jak ja – często widzicie je u swoich pacjentów. 

Są to następujące problemy:

 • obniżon...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI