Jak się bawić z najmłodszymi, czyli sensozabawy dla dzieci w wieku 0–2 lat

Z GABINETU SPECJALISTY

Diagnostyka i terapia dzieci w wieku 0–2 lata wymaga znajomości norm prawidłowego rozwoju psychomotorycznego. Monitorowanie odstępstw od norm umożliwia rozpoczęcie diagnostyki oraz wdrożenie form stymulacji dziecka, poprawiając jego funkcjonowanie oraz umożliwiając rodzicom komfort opieki nad dzieckiem.

Po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem/opiekunem dotyczącego przebiegu ciąży, porodu oraz funkcjonowania we wczesnym okresie noworodkowym i niemowlęcym oraz obserwacji dziecka i przeprowadzeniu obserwacji klinicznej, diagnosta określa profil sensoryczny dziecka oraz sposoby stymulacji.

Najważniejszą formą oceny postępów w procesie terapeutycznym jest obserwacja zachowania dziecka, a następnie wyciąganie wniosków dotyczących kontynuacji lub zmiany dalszej stymulacji.

U małych dzieci kluczowa jest ocena napięcia mięśniowego, symetrii i możliwych dysfunkcji, dzięki czemu możemy dobrać odpowiednią pozycję do wykonania stymulacji uwzględniających trudności dziecka.

Kolejną ważną kwestią dla osiągnięcia pozytywnych efektów u dziecka jest ocena możliwości rodziców do wprowadzania zalecanych form terapii (musimy upewnić się, że rodzic jest w stanie prawidłowo i przede wszystkim bezpiecznie przeprowadzić u dziecka pożądaną formę stymulacji).

Dobierając sensozabawę, musimy uwzględnić wiek dziecka oraz jego możliwości psychofizyczne. 

Możliwe oznaki wczesnych zaburzeń sensorycznych występujące u niemowląt i małych dzieci:

 • problemy z zasypianiem, częste wybudzanie się, 
 • częsty płacz, wzmożona drażliwość,
 • problemy z jedzeniem (trudność z ssaniem piersi, trudność z rozszerzaniem diety, negatywne reagowanie na pewne struktury pokarmu, ich zapach itd.),
 • unikanie dotyku widoczne już przy czynnościach pielęgnacyjnych (kąpiel, ubieranie, obcinanie paznokci, mycie włosów, zębów),
 • unikanie zabaw i czynności, podczas których dziecko może się pobrudzić,
 • szczypanie, gryzienie, uderzanie głową, mocne ściskanie innych, wciskanie się w małe przestrzenie,
 • niechęć do jazdy w wózku, foteliku samochodowym,
 • duża wrażliwość na jasne światło, zamykanie oczu, przecieranie ich,
 • zaburzenie rozwoju psychoruchowego (omijanie poszczególnych kamieni milowych),
 • opóźniony rozwój poznawczy,
 • niechęć do zmiany pozycji,
 • unikanie huśtania na huśtawkach lub niechęć do zakończenia tych czynności.
   

Formy wspomagania poszczególnych zmysłów z propozycją zabaw do ich stymulacji

Dotyk (formy wspomagania):

 • kontakt „skóra ze skórą” (kangu­rowanie),
 • empatyczna pielęgnacja,
 • dbanie o skórę dziecka,
 • kąpiele,
 • masowanie, 
 • dotykanie i wprowadzani...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI