Nerwy czaszkowe w sensomotorycznym rozwoju dziecka, cz. 1.

WARSZTAT TERAPEUTY

Dojrzałość neurologiczna i procesy przetwarzania sensorycznego opierają się na naturalnych, biologicznych stymulatorach rozwoju, do których należą odruchy niemowlęce (ang. primary reflexes) i nerwy czaszkowe (łac. nervi craniales). Dwanaście par nerwów czaszkowych odgałęzia się bezpośrednio od mózgu, a nie od rdzenia kręgowego.

Kluczową strukturą związaną z nerwami czaszkowymi jest pień mózgu, z którego wychodzą lub do którego wchodzą nerwy czaszkowe. Opuszczają czaszkę przez otwory w jej podstawie i unerwiają struktury części ciała zlokalizowane w głowie, szyi i w tułowiu. Większość z nich należy do obwodowego autonomicznego układu nerwowego (ang. peripheral autonomic system), który kontroluje funkcjonowanie całego organizmu. OUN odbiera, analizuje i przetwarza informacje pochodzące zarówno ze środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Poprzez nerwy czuciowe, ruchowe i mieszane wysyłane są odpowiedzi do narządów wykonawczych.

Niektóre nerwy czaszkowe łączą rdzeń przedłużony z mięśniami i narządami głowy, takimi jak: nos, oczy, uszy i język. Inne biegną do gardła, twarzy, szyi, klatki piersiowej i brzucha (Kalat, 2018). Oznaczone są one cyframi rzymskimi, a ich główne gałązki noszą nazwy czynnościowe lub anatomiczne. Na przykład I nerw czaszkowy to I nerw węchowy. 

Ze względu na pełnione funkcje nerwy czaszkowe dzieli się na trzy grupy: 

 • nerwy zmysłowe – I, II, VIII, 
 • nerwy języka i gałek ocznych – III, IV, VI, XII, 
 • nerwy łuków skrzelowych – V, VII, IX, X, XII.
   

Nerwy czaszkowe można podzielić na trzy kategorie: nerwy ruchowe (odśrodkowe), nerwy czuciowe (dośrodkowe, zmysłowe) oraz nerwy czuciowo-ruchowe (mieszane). Podział ten wynika z rodzaju ich unerwienia (Odowska-Szlachcic, 2013).

Funkcjonowanie nerwów czaszkowych odgrywa dominującą rolę w rozwoju ruchowym oraz zmysłowym. 

W tabeli 1. przedstawiono rodzaj unerwienia i podstawowe funkcje tych nerwów.

Nerwy czaszkowe biegną od mózgowia do mięśni twarzy i narządów zmysłów. Są to bladoszare i lśniące powrózki, które wciskają się między narządy i tkanki organizmu. Niektóre z nich pełnią funkcje czuciowe i odpowiadają za unerwienie narządów i tkanki w obrębie głowy oraz szyi. Inne odgrywają wiodącą rolę w pracy mięśni i czynnościach ruchowych (Greenfield, 1998, s. 81). 

Nerwy czaszkowe odpowiadają przede wszystkim za odbieranie wrażeń zmysłowych: wzrokowych, słuchowych, węchowych, smaku, dotyku oraz doznań przedsionkowych (unerwiają ślimak i przedsionek), a także za funkcjonowanie kilku grup mięśni oraz gruczołów wydzielniczych ślinowych, łzowych i błon śluzowych. 

Nerwy te odgrywają zasadnicze znaczenie w rozwoju sensomotorycznym dziecka i w osiągnięciu dojrzałości oralno-motorycznej. Mają istotny wpływ na kształtowanie się procesów integracji sensorycznej (ang. sensory integration, SI). Pełnią również ważną rolę w nabywaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych przez dzieci. 

Główne przyczyny uszkodzeń nerwów czaszkowych (Fuller, 2018):

 • urazy w obrębie głowy i szyi,
 • krwiaki wewnątrzczaszkowe,
 • udary mózgu,
 • tętniaki naczyń mózgowych,
 • przewlekle stany zapalne w organizmie, 
 • uszkodzenia okołoporodowe,
 • choroby neurozwyrodnieniowe.
   

Uszkodzenia mogą dotyczyć więcej niż jednego nerwu czaszkowego. 

Przy obciążającym porodzie istnieje ryzyko porażeń zwłaszcza nerwów: VII, IX, X, XI i XII. Porażenia nerwów twarzowego (VII) i błędnego (X) pojawiają się najczęściej w wyniku stosowania podczas porodu narzędzi chirurgicznych, takich jak kleszcze i próżnociąg. Porażenia X nerwu błędnego mogą wynikać z uszkodzeń w obrębie rdzenia przedłużonego. Widoczne są wówczas objawy móżdżkowe, takie jak: zaburzenia chodu, równowagi, mowy i koordynacji ruchowej, zaś w obszarze ustno-twarzowym mogą wystąpić dysfunkcje w odbieraniu wrażeń czuciowych i temperatury.

Podczas porodu naciski i dekompresja na główkę dziecka mogą spowodować podrażnienie nerwów czaszkowych, szczególnie w przypadku makrosomii.

Badacze przedmiotu wyróżniają następujące rodzaje uszkodzeń nerwów czaszkowych:

 • nadczynność (wagotonia), zbyt silna aktywność – występuje w alergiach i otyłości oraz w chorobie Leśniowskiego-Cro...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI