Pomoce i gadżety dla lepszego funkcjonowania dziecka w szkole

WARSZTAT TERAPEUTY

Szacuje się, że nawet 30% dzieci w wieku szkolnym prezentuje zaburzenia integracji sensorycznej. Liczba ta nie jest doszacowana, ponieważ nie mamy możliwości pomiarowych dotyczących liczby dzieci z zaburzeniami sensorycznymi w środowisku szkolnym. Jak realnie pomóc im w funkcjonowaniu w szkolnej przestrzeni?

Zdrowie i stan psychofizyczny dziecka warunkują jego fizyczną i emocjonalną odporność w trakcie edukacji szkolnej. Zaburzenia integracji sensorycznej wpływają na ruch, emocje, uwagę, praksję i kompetencje poznawcze rozwijającego się dziecka oraz mogą istotnie obniżać zdolności adaptacyjne do środowiska podczas edukacji. Terapeuci zauważają, że obecnie dzieci są przestymulowane wzrokowo i słuchowo przy jednocześnie zbyt małej ilości bodźców dotykowych, przedsionkowych i prioprioceptywnych, które są bazowe dla rozwoju dziecka.

Integracja sensoryczna, zwana również przetwarzaniem sensorycznym, jest pojęciem charakteryzującym procesy odbioru, a następnie organizacji i modulacji bodźców płynących ze świata zewnętrznego w celu wytworzenia automatyczno-adaptacyjnej odpowiedzi na konkretną informację. Sprawność przetwarzania sensorycznego stanowi więc podstawę szeroko pojętego rozwoju dziecka, umożliwiającego mu adaptację do nauki szkolnej na każdym etapie edukacyjnym. 

Dzieci, które miały zdiagnozowane trudności w wieku przedszkolnym oraz w latach wcześniejszych, naukę szkolną rozpoczynają z wiedzą rodziców o charakterze swoich trudności oraz możliwych formach pomocy. Nauczyciel, który w swojej klasie ma dziecko ze zdiagnozowanymi trudnościami, ma możliwość zapoznania się z dokumentacją dziecka (zapoznania się z diagnozą integracji sensorycznej, z dodatkowymi diagnozami, badaniami kierunkowymi dotyczącymi wykrytych zaburzeń oraz z zaleceniami dostosowanymi do normalizacji funkcjonowania dziecka). Dziecko uczestniczące w terapii integracji sensorycznej może zostać wyposażone na czas trwania lekcji w pomoce, przybory ułatwiające mu funkcjonowanie w środowisku szkolnym i można mu zapewnić jak najkorzystniejsze warunki do przyswajania wiedzy. Osoba pracująca z dzieckiem powinna nawiązać kontakt z nauczycielem w celu omówienia planu terapeutycznego dziecka oraz udziału nauczyciela (nauczycieli) w procesie terapeutycznym. 

Terapeuta proponujący pomoce wykorzystywane w czasie nauki szkolnej powinien uzgodnić ich wykor...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI