Stymulacja wzrokowa w gabinecie terapeuty SI

WARSZTAT TERAPEUTY

Wzrok jest jednym ze zmysłów dalszych, jednak konieczne jest nie tylko sprawdzenie, jak dziecko radzi sobie z odbiorem bodźców wzrokowych, ale również podjęcie działań, które będę wspierały i doskonaliły wzrok. Wzrok pozwala nam przecież poznawać świat i zdobywać nowe doświadczenia. Warto mieć świadomość, że sam proces widzenia nie odbywa się w oku, ale w mózgu. Oko jest tylko rodzajem przekaźnika, dzięki któremu bodźce z otoczenia docierają do odpowiednich obszarów w mózgu. Co ważne, przychodząc na świat, dziecko nie ma w pełni wykształconej umiejętności widzenia. Jest to jedyny zmysł, który doskonali się wraz z rozwojem i jest uzależniony od jakości bodźców wzorkowych, ale też od innych bodźców, które docierają do dziecka od pierwszych miesięcy życia.

Każdy z nas zupełnie inaczej postrzega świat. W procesie spostrzegania ludzie zwracają uwagę na zupełnie różne cechy przedmiotu. Możemy także postrzegać te same cechy w inny sposób. Kolory widziane są przez nas w różnym natężeniu. Inaczej oceniamy kształty przedmiotów, dostrzegamy zupełnie inne motywy przewodnie. Należy więc stwierdzić, że dziecko uczy się widzieć. Wdrażanie różnorodnych ćwiczeń zarówno z zakresu integracji sensorycznej, jak również ogólnorozwojowych pozwoli na to, aby rozwinąć funkcje wzrokowe i motoryczne, które pomogą w całościowym odbiorze świata. 

Dzięki odpowiedniej stymulacji zmysłu wzroku możliwe jest osiągnięcie efektów w takich obszarach, jak: patrzenie, koncentrowanie wzroku na przedmiocie, zwiększenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów, kształtów, brył, kierunków przestrzennych. Konsekwencją tego jest usprawnienie m.in. procesu uczenia się, czytania, pisania i spostrzegawczości. Niezwykle istotne jest więc wpływanie na percepcję wzrokową, która jest określana jako zdolność człowieka do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych, ich interpretowania oraz odnoszenia się do wcześniejszych doświadczeń. 

Zasady, jakimi powinniśmy się kierować, wprowadzając ćwiczenia percepcji wzrokowej:

 • Systematyczność. Ważne jest, aby wszelkie aktywności odbywały się regularnie. Warto pracować z dzieckiem codziennie po kilka minut, dzięki czemu można uzyskać lepsze efekty pracy, niż np. pracując raz w tygodniu przez godzinę.
 • Indywidualizacja. Pierwszym i najważniejszym krokiem powinno być rozpoznanie potrzeb i umiejętności dziecka, aby dobrać jak najlepsze ćwiczenia. Trzeba w nich uwzględnić indywidualne predyspozycje, trudności lub zaburzenia rozwojowe oraz zainteresowania dziecka.
 • Czas. Każde dziecko jest inne i ma swoje tempo pracy. Trzeba pamiętać, że dzieci młodsze są w stanie koncentrować się na zadaniach krócej niż dzieci starsze.
 • Stopniowanie trudności. Zawsze zaczynamy od ćwiczeń łatwiejszych i stopniowo przechodzimy do coraz trudniejszych i bardziej wymagających.
 • Wyjaśnienia. Warto zadbać o to, aby dopytać dziecko, czy rozumie, na czym polega zadanie i jeśli jest to konieczne, wyjaśnić to po raz kolejny w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.
 • Konsekwencja. Należy zadbać o to, aby każde ćwiczenie zostało doprowadzone do końca.
 • Samodzielność. Dziecko powinno umieć wykonać zadanie samodzielnie lub z niewielką pomocą osoby dorosłej, dzięki czemu budujemy poczucie odpowiedzialności dziecka i dajemy mu możliwość osiągnięcia sukcesu.
 • Prawo do popełniania błędów. Bardzo ważne jest, aby dziecko miało świadomość, że błędy są naturalne w procesie nauki i pozwalają nam one wyciągać wnioski na przyszłość. Nie jest właściwie karanie za błędy czy dawanie dzieciom takich ćwiczeń, które zawsze będą w stanie rozwiązać bezbłędnie – w ten sposób wykształcamy u dziecka nieprawidłowy obraz samego siebie.
   

Ćwiczenia, jakie możemy zaproponować dzieciom na zajęciach:

 • Wyszukiwanie takich samych przedmiotów w pomieszczeniu. Terapeuta kładzie przed dzieckiem jakąś zabawkę. Zadaniem dziecka jest obejrzenie jej dokładnie i znalezienie takiej samej w pomieszczeniu.
 • Wyszukiwanie przedmiotów na podstawie opisu. Terapeuta podaje dziecku opis jakiejś rzeczy znajdującej się w otoczeniu. Zadaniem dziecka jest poruszanie się po sali w celu odnalezienia tej rzeczy.
 • Wyszukiwanie różnic...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI