Wykorzystanie nowych technologiii w terapii SI – czy to możliwe?

WARSZTAT TERAPEUTY

W ostatnich latach nowoczesne technologie zyskały uznanie jako cenne wsparcie dla terapii integracji sensorycznej, otwierając przed terapeutami i rodzicami nowe możliwości w pracy nad rozwijaniem doświadczeń zmysłowych u dzieci. Odkrycie potencjału wirtualnej rzeczywistości, gier terapeutycznych, aplikacji mobilnych, sensorów noszonych na ciele i sensorów śledzenia wzroku jako innowacyjnych narzędzi terapeutycznych jest istotne i uzasadnione, gdy rozważamy włączenie ich do regularnej terapii oraz jako wsparcie między sesjami terapeutycznymi.

Dzięki wirtualnej rzeczywistości dzieci mogą bezpiecznie eksplorować różnorodne środowiska sensoryczne, co umożliwia terapeutom kontrolowaną i powtarzalną ekspozycję na bodźce. Interaktywne platformy dostarczają gry terapeutyczne, w których dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności sensoryczne w sposób atrakcyjny i przyjemny. Aplikacje mobilne umożliwiają dostęp do ćwiczeń i zadań wzmacniających reakcje sensoryczne, które można wykonywać w dowolnym miejscu i czasie, wspierając terapię także poza tradycyjnymi sesjami. Technologie wearable i eye trackery pozwalają na dokładne monitorowanie reakcji dziecka na bodźce i rejestrowanie postępów w czasie rzeczywistym. To pozwala terapeutom lepiej dostosować terapię do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta oraz świadczyć wsparcie w trybie online. Otrzymując solidne wsparcie technologiczne, terapeuci potwierdzają zasadność procesu terapeutycznego.

Jednak pomimo wsparcia technologii, nadal kluczową rolę odgrywa uważność terapeutyczna oraz odpowiedzialność za proces terapii. Terapeuci analizują wyniki, interpretują dane i dostosowują terapię do indywidualnych wymagań pacjenta. Niezmiennie ważne jest indywidualne podejście i dostosowywanie terapii do unikalnych potrzeb każdego dziecka, a także uwzględnienie kontekstu rodziny i środowiska, w którym dziecko się rozwija.

Celem tego artykułu jest omówienie poszczególnych technologii oraz ich wpływu na terapię integracji sensorycznej. Będziemy analizować ich zalety, możliwości i ewentualne wyzwania. Zapraszamy do zgłębienia tajemnic nowoczesnych technologii i ich znaczenia jako wsparcia w procesie terapii integracji sensorycznej, dążąc do pełnego wykorzystania potencjału rozwoju sensorycznego u dzieci z zaburzeniami sensorycznymi.

Wirtualna rzeczywistość (czyli VR) 

W terapii integracji sensorycznej skupia się na tworzeniu ekspozycji na różnorodne bodźce sensoryczne. Zaburzenia sensoryczne bardzo często mają swoje konsekwencje w przetwarzaniu i regulowaniu bodźców zewnętrznych, co w sposób strategiczny wpływa na codzienne funkcjonowanie pacjentów. Wchodząc w świat VR, dziecko może wejść w trening kontrolowania, adaptowania i rozumienia swoich reakcji w zależności od zaproponowanych bodźców stymulujących. 

Poniżej kilka przykładów, jak VR może być wykorzystane w integracji sensorycznej u dzieci.

  • Symulacja rzeczywistych środowisk. Dziecko może być wystawiane na różnorodne bodźce sensoryczne, takie jak: dźwięki, światło, ruch czy różne powierzchnie do dotyku. Terapeuta może dostosować intensywność i rodzaj bodźców, aby dziecko mogło stopniowo przystosować się do różnych sytuacji, np. w czasie spaceru przez las pełen różnorodnych dźwięków, kolorów i faktur.
  • Ćwiczenia doświadczania zmysłów. VR może umożliwić dziecku wykonywanie specjalnych ćwiczeń, które wspomagają rozwijanie umiejętności integracji sensorycznej. Na przykład dziecko może ćwiczyć śledzenie wzroku, reakcje na dźwięki, koordynację wzrokowo-ruchową z pełną łagodnością i delikatnością. Dzięki temu młody człowiek może przyzwyczajać się, akceptować nowe bodźce w bardzo bezpiecznym środowisku. 
  • Terapia przy użyciu gier wirtualnych. Tworzenie w wirtualnej rzeczywistości gier terapeutycznych, które angażują różne zmysły, może być skutecznym narzędziem do poprawy integracji sensorycznej. Gry te mogą wymagać koordynacji ruchowej, skupienia wzroku czy precyzyjnej reakcji na bodźce. Na przykład dziecko może balansować na wirtualnych belkach, przeskakiwać przez wirtualne przeszkody itp.
  • Techniki relaksacyjne. VR może pomóc w tworzeniu środowisk relaksacyjnych, które pomagają dzieciom nauczyć się technik redukcji stresu i zwiększenia samoświadomości ciała.
     

Gry terapeutyczne

W toku terapii SI można wykorzystywać innowacyjne gry terapeutyczne, które angażują zmysły dziecka i wspierają rozwijanie umiejętności sensorycznych. W zależności od potrzeb można wyróżnić: 

  • gry sensoryczne z bodźcami wirtualnymi. Dziecko gra w wirtualnym środowisku, w którym musi reagować na różne bodźce zmysłowe, takie jak: dźwięki, światła, kolory, wibracje czy dotyk. Na przykład...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI