Zmysły w ruchu – integracja sensoryczna poprzez świadomą terapię ruchową

Z GABINETU SPECJALISTY

W dzisiejszym pełnym bodźców świecie nasza zdolność do świadomego odczuwania własnego ciała i otaczającego nas środowiska często zostaje zakłócona. Przeciążenie sensoryczne, stres, napięcia mięśniowe i brak uważności na potrzeby własnego ciała mogą prowadzić do różnorodnych problemów zdrowotnych oraz emocjonalnych. Dla dzieci, które mają niedojrzały układ nerwowy lub wyzwania sensoryczne, te trudności są jeszcze bardziej złożone i mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Integracja sensoryczna poprzez świadomą terapię ruchową staje się więc nie tylko metodą wsparcia terapeutycznego, ale również kluczem do zdrowego i zrównoważonego życia. Terapia ta pomaga dzieciom rozwijać umiejętności regulacji emocji, poprawiać koncentrację oraz zwiększać świadomość ciała, co przekłada się na lepsze radzenie sobie z wyzwaniami dnia codziennego i budowanie zdrowych relacji z otoczeniem.

Potrzeba świadomego ruchu w terapii

Świadomy ruch to praktyka, któ­­­ra łączy elementy uważności z fi­­zyczną aktywnością, aby pomóc w poprawie świadomości ciała, redukcji napięć oraz integracji sensorycznej. Badania pokazują, że regularne praktykowanie świadomego ruchu może przynieść następujące korzyści:

 • Redukcja stresu i lęku. Świadome techniki oddechowe i ruchowe mogą znacząco obniżać poziom kortyzolu – hormonu stresu. Dzięki regularnym praktykom, takim jak głębokie oddychanie i delikatne ćwiczenia fizyczne, dzieci mogą lepiej zarządzać swoimi reakcjami na stresujące sytuacje, co prowadzi do poprawy ich ogólnego samopoczucia i zdolności do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.
 • Poprawa koncentracji. Uważność na ruch i oddech wspiera rozwój umiejętności skupienia uwagi. Regularne praktykowanie technik mindfulness, takich jak skoncentrowane oddychanie i świadome ruchy, pomaga dzieciom lepiej zarządzać swoimi myślami i emocjami. Dzięki temu stają się bardziej skoncentrowane i zdolne do efektywnego wykonywania zadań, co przekłada się na lepsze wyniki w nauce i codziennych aktywnościach.
 • Zwiększenie świadomości ciała. Regularne ćwiczenia pomagają lepiej rozumieć sygnały wysyłane przez nasze ciało. Dzięki systematycznym aktywnościom fizycznym dzieci uczą się rozpoznawać i reagować na różne odczucia, co wspiera ich zdolność do identyfikowania własnych potrzeb i stanów emocjonalnych. Taka zwiększona świadomość ciała przekłada się na lepsze zarządzanie stresem, poprawę koordynacji oraz ogólne zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Wzmocnienie relacji interpersonalnych. Wspólne praktykowanie świadomego ruchu może budować więzi i poprawiać komunikację. Kiedy dzieci uczestniczą w zajęciach ruchowych razem, uczą się współpracy, wzajemnego wsparcia i skutecznego komunikowania swoich potrzeb i emocji. Tego rodzaju aktywności sprzyjają tworzeniu silniejszych, bardziej zrozumiałych i empatycznych relacji, co pozytywnie wpływa na ich zdolności społeczne zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w codziennych interakcjach.
   

Rola opiekunów i terapeutów

Opiekunowie i terapeuci, którzy praktykują świadomy ruch, mogą stać się wzorem dla dzieci, ucząc ich kluczowych umiejętności, które wspierają ich rozwój emocjonalny, fizyczny i społeczny. 

 • Regulacja emocjonalna. Po­­przez własny spokój i uważność terapeuci mogą modelować, jak radzić sobie z emocjami. Kiedy dzieci obserwują dorosłych, którzy potrafią zachować spokój w stresujących sytuacjach, uczą się, że emocje można regulować w zdrowy sposób. Dorośli mogą pokazywać techniki oddechowe, proste ćwiczenia relaksacyjne oraz metody koncentracji, które dzieci mogą stosować w chwilach napięcia. W efekcie dzieci rozwijają umiejętność samoregulacji, co jest niezbędne dla ich dobrego samopoczucia i zdolności do funkcjonowania w grupie.
 • Świadomość ciała. Poprzez wspólne ćwiczenia ruchowe terapeuci mogą pomagać dzieciom lepiej rozumieć i kontrolować swoje ciała. Ćwiczenia, takie jak: joga, stretching czy proste sekwencje ruchowe, uczą dzieci, jak świadomie korzystać z różnych części ciała, co poprawia ich koordynację i propriocepcję. Regularna praktyka tych ćwiczeń pomaga dzieciom stać się bardziej świadomymi swoich fizycznych granic i możliwości, co z kolei zwiększa ich pewność siebie i zdolność do angażowania się w aktywności fizyczne.
 • Empatia i uważność. Ucząc dzieci skupienia na odczuciach własnych i innych, opiekunowie i terapeuci rozwijają ich zdolności empatyczne i społeczne. Takie praktyki, jak: wspólne medytacje, uważne słuchanie czy refleksja nad doświadczeniami, mogą pomóc dzieciom lepiej zrozumieć emocje i perspektywy innych osób. Kiedy dzieci uczą się rozpoznawać i reagować na potrzeby innych, rozwijają umiejętność empatii, co jest kluczowe dla budowania zdrowych relacji interpersonalnych. Wspólne doświadczenia w grupie sprzyjają także rozwojowi umiejętności komunikacyjnych i współpracy, co przygotowuje dzieci do efektywnego funkcjonowania w społecznościach.
   

Praktyczne ćwiczenia świadomego ruchu

Poniżej przedstawiono zestaw ćwiczeń, które mogą być stosowane zarówno indywidualnie, jak i w grupie, wspierając integrację sensoryczną i rozwój świadomego ruchu.

Świadomy oddech

Instrukcja:

 1. Usiądź wygodn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI