Autor: Mirosława Bloch

Pedagożka specjalna, fizjoterapeutka, specjalistka w dziecinie diagnozy i terapii SI. Założycielka i prezeska stowarzyszenia pomocy dzieciom z autyzmem SENSE.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wszystko o testach EASI. Najnowsza na świecie bateria testów do diagnozy zaburzeń procesów integracji sensorycznej

Pierwszym narzędziem do diagnozy procesów integracji sensorycznej były stworzone przez A. Jean Ayres Testy Południowo-Kalifornijskie (Southern California Sensory Integration Test) –SCSIT, 1974. Następnym narzędziem stworzonym przez A. Jean Ayres była bateria testów Sensory Integration and Practise Test (SIPT, 1989). Testy SIPT poprzedzało więcej prób klinicznych, a ich standaryzacja opierała się na większej niż dotąd grupie kontrolnej uczestniczącej w badaniach przeprowadzonych na terenie USA.

Czytaj więcej

Diagnoza procesów integracji sensorycznej u dzieci ze spektrum autyzmu

Systematyzacja autyzmu i jego miejsce w klasyfikacji chorób wciąż podlegają ewolucji. Mimo że już Kanner opisywał specyficzne zachowania dzieci z autyzmem wynikające z zaburzeń procesów integracji sensorycznej, to dopiero w 2013 r. w klasyfikacji DSM-5 (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) po raz pierwszy wprowadzono do kryteriów diagnostycznych ASD nadwrażliwość lub podwrażliwość na bodźce sensoryczne oraz nietypowe zainteresowania sensoryczne. Zrezygnowano w niej z określenia „całościowe zaburzenie rozwoju” na rzecz „zaburzeń ze spektrum autyzmu” (ang. Autism Spectrum Disorders, ASD), które obejmują: autyzm, zespół Aspergera oraz całościowe zaburzenia rozwoju niezdiagnozowane inaczej. Ponadto wprowadzono trójstopniową klasyfikację (od L1 do L3) w zależności od nasilenia objawów oraz stopnia ich wpływu na funkcjonowanie [1].

Czytaj więcej

Skuteczność metody integracji sensorycznej w terapii dzieci z ASD

W dyskurs na temat skuteczności terapii metodą integracji sensorycznej (IS) w odniesieniu do dzieci ze spektrum autyzmu (ASD) od szeregu lat zaangażowani są specjaliści różnych dziedzin: lekarze, psychiatrzy i terapeuci pracujący zarówno metodą IS, jak i z wykorzystaniem innych strategii terapeutycznych. Ze względu na niewielką liczbę opublikowanych wyników badań zarówno w literaturze polskiej, jak i światowej oraz skąpą liczbę badań przeprowadzonych na dużych grupach osób, do niedawna brakowało dobrze udokumentowanych rezultatów, które potwierdzałyby skuteczność tej metody. W wyniku tego część badaczy i terapeutów kwestionowało jej skuteczność. Z drugiej strony, terapia IS stosowana jest na całym świecie i ma liczną grupę zwolenników zarówno w gronie specjalistów, jak również rodziców, którzy są najlepszym dowodem jej efektywności.

Czytaj więcej